Zibens un zibens aizsardzība

Par zibensaizsardzību

 Zibensaizsardzība ir daļa no elektromontāžas un īpašuma ugunsdrošības pasākumu kopuma, kas tiek veikti būvējot vai renovējot īpašumu. Izšķir ārējo un iekšējo zibensaizsardzību. Ārējā zibensaizsardzības sistēma aizsargā ēkas un citas konstrukcijas no tieša zibens spēriena radītiem bojājumiem. Iekšējā zibensaizsardzība ietver aizsardzību pret pārspriegumu un potenciālu izlīdzināšanu.
 

Zibensaizsardzības metodes

Ārējo zibensaizsardzību iedala aktīvajā un klasiskajā zibensaizsardzībā. Abas metodes būtībā veic vienu un to pašu funkciju uzņem zibens triecienu un novada to pa metāla novadītājiem līdz zemes dziļumam, kur pretestība ir mazāka kā zemes virskārtā. Tādejādi zibens spēriena izlāde notiek pa ceļu, kuram ir mazākā pretestība. 
Aktīvā zibensaizsardzība no klasiskās atšķiras ar montāžas materiāliem un to montāžu. Aktīvā zibensaizsardzība nozīmē, ka ir viens zibensnovedējs ar diviem potenciāla novadiem pa jumtu uz sazemējumu, kas ierakts zemē. Attēlā zemāk piemērs par aktīvās zibensaizsardzības izbūvi. 
 
 
 
Izmantojot aktīvo zibensaizsardzības metodi tika aprīkota Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēka, kas ir pēdējo gadu sarežģītākā būve. Zibensnovedējs uz šīs ēkas ir ļoti uzskatāms paraugs par to, ka zibensaizsardzība ir arī jāizbūvē ņemot vērā tehnisko ēkas sarežģītību un dizainu. 
 
 
 
 
 
 
Klasiskās zibensaizsardzības gadījumā, objekta aizsardzību realizē, izbūvējot uztvērēju sietu, vai atsevišķus uztvērējus stieņus (aizsardzības leņķa metode)Bieži vien Klasiskās zibensaizsardzības sistēma ir šo abu metožu kombinācija. Atsevišķos gadījumos pielieto aizsardzību ar zibensuztvērēju trosi (piem. augstsprieguma elektropārvades līnijas)No zibensuztvērēju konstrukcijām, zibens lādiņu līdz zemējumam novada potenciāla novadītāji - noteikta šķērsgriezuma vadītāji.Zemējuma iekārtas uzdevums ir izlādēt zibens lādiņu augsnē. Izbūvējot zemējuma iekārtu, jāievēro nosacījums, ka zemējuma pretestība nedrīkst pārsniegt 10 Om, kā arī jāparedz konstrukciju pretkorozijas pasākumi. Klasiskās zibensaizsardzības izbūve privatmājai:
 
 
 
 
Klasiskās zibensaizsardzības gadījumā uz jumta tiek izbūvēts tā saucamais uztverējs tīkls, no cinkota tērauda, alumīnija, vai vara apaļstieples Ø8mm uz speciāliem turētājiem. Visas, uz jumta esošās, konstrukcijas, kuras izceļās virs jumta līmeņa vairāk par 0,3m ir jāaizsargā ar vertikālo zibensuztvērēju.Dažkārt, projektētāji kļūdaini paredz cinkotas Ø10mm apaļstieples izbūvi uz jumta un pa fasādi. Ø10mm apaļstieple paredzēta zemejuma iekārtas un zemējuma izvadu izbūvei.